Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelsen kommer att informera om metoder för kartläggning och planering för friluftsliv i kommunal verksamhet.  Folkhälsomyndigheten berättar om friluftslivets betydelse för hälsa och rekreation och tillgången till tätortsnära natur. Finspång, Smedjebacken och Skellefteå är kommuner som har kartlagt friluftsområden, de kommer att berätta om sina erfarenheter både från själva kartläggningsarbetet och om de effekter man har uppnått med hjälp av resultatet från sina kartläggningar.

Vem: Kommuner som är intresserade att komma igång med att göra en kartläggning av friluftsområden och/eller en kommunal friluftsplan är välkomna att delta. Deltagande kommuner tar med eget kartunderlag till eftermiddagens verkstad.

 När:  11 april kl. 10.00 - 16.00

 Anmälan: Sista anmälningsdag 26 mars

Var: World Trade Center Stockholm

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.