Pineapple Pineapple

Anmälningsregler

Kursavgift betalas direkt vid anmälan via kort eller Swish. Efter genomförd betalning skickas kvitto via mail. Se till att ditt kort är öppet för internetköp hos din bank.

Vid avbokning före sista anmälningsdag återbetalas kursavgiften i sin helhet.

Vid avbokning efter sista anmälningsdag tar Eldrimner ut en administrativ avgift på 500 kr + moms. Resterande belopp återbetalas. 

Om deltagare ej närvarar på kursen och ej heller avbokar sin plats debiteras full avgift.

Eldrimner förbehåller sig rätten att ställa in om det vid anmälningstidens slut är för få anmälda. Kursavgiften återbetalas i sin helhet.

Deltagarens egna olycksfallsförsäkring gäller.  Eldrimner ansvarar inte för förlust eller skada på tillhörigheter eller egendom.

Eldrimners kursavgifter är subventionerade och tillgängliga för alla bosatta i Sverige. Endast i mån av plats kan vi ta emot deltagare från utlandet, då till icke subventionerade priser. 

Bekräftelse på anmälan och kvittens skickas efter registrerad betalning. Mer information om kursen skickas ut efter sista anmälningsdag. 

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340