Utbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga, utreda och fastställa faderskap i de vanligaste formerna av faderskapsutredningar. Deltagarna får på den tredje dagen ska också få en fördjupning i handläggningen av mer komplicerade faderskapsärenden.

Utbildningen inleds 22 maj kl 9:00 med fika och klockan 09:30 påbörjas kursen. Kursen avslutas fredagen den 24 januari klockan 15.00.
Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset, dock ej hotellrum. Deltagarna kan fram till en månad före utbildningen boka rum på Meet Clarion Hotel och Congress Malmö där utbildningen hålls genom att uppge koden TBA eller genom att hänvisa till FSR-utbildningen. All bokning av hotellrum sker på eget ansvar.

Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.

Avgift för hela kursen är 6000 kr för medlemmar eller 7500 kr för icke medlemmar.

Deltagarna ombes att ha med sig handboken Att fastställa faderskap inklusive konceptionstidssnurran samt HSLF-FS-2017:49 och HSLF-FS-2017:50. Ytterligare utbildningsmaterial mejlas till deltagarna c:a en vecka innan utbildningen och deltagarna ansvarar själva för utskrift. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.