OBS! I utskicket har kursdatum blivit felaktigt. För korrekt kursdatum se nedan! 

Tid och plats
Onsdagen den 13 november 2019 klockan 09.30-15.30. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås. Adress är ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.  

Mål
Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Dessutom får vi en föreläsning av en person som delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha NPF-diagnos.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg och möter personer med NPF eller som vill eller behöver få bättre kunskaper inom området. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Den bästa utbildningen som jag har varit på!”
”Intressant innehåll och mycket bra föreläsare!”

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet NPF - definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Kommunikation och socialt samspel
  • Strategier i vardagen
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

Föreläsare
Eric Donell - Leg. Sjuksköterska med mångårig erfarenhet av utbildning inom NPF
Anders Moberg - uppskattad föreläsare, berättar om hur det är att växa upp och att leva med NPF

Pris
1 995 kr exkl. moms. Medlem i Riksförbundet Attention får 20% rabatt. Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Kursintyg lämnas mot begäran.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 13 oktober 2019.

Anmälan bindande, men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före kursen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Attention Utbildning förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan. 

Välkommen!

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.