Mål

Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Dessutom får vi en föreläsning av en person som delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha NPF-diagnos.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg och möter personer med NPF eller som vill eller behöver få bättre kunskaper inom området. Alla andra intresserade är välkomna.

Från tidigare kursdeltagare:
”Den bästa utbildningen som jag har varit på!”
”Intressant innehåll och mycket bra föreläsare!”

Ur innehållet

  • Vad ingår i begreppet NPF - definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Kommunikation och socialt samspel
  • Strategier i vardagen
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

Föreläsare
Eric Donell - Leg. Sjuksköterska med mångårig erfarenhet av utbildning inom NPF
Anders Moberg - uppskattad föreläsare, berättar om hur det är att växa upp och att leva med NPF

Datum, tid och plats
Fredagen den 29 mars 2019 klockan 09.30-15.30. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås. Adress är ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 kr exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.

Erbjudande: 3 eller fler ordinarie betalande 15% rabatt. (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 15 mars 2019 och därefter är anmälan bindande. Observera att antalet platser är begränsat.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.