Grundläggande Ekonomi för vd & styrelse. 2 dagar. Stockholm

Elite Palace Hotell, Stockholm

20-21 oktober

09:00- ca 16:00

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.