Praktisk instruktörsutbildning 12 timmar

Pilates är funktionell träning som ger dig styrka och smidighet med fokus och syfte i varje moment. Utbildningen omfattar Pilates matta (Matwork Essential) samt Pilates cirkel. 

Kursdatum och tider:

Onsdag 26 september kl 17.15-21.15
Onsdag 3 oktober kl 17.15-21.15

Onsdag 24 oktober kl 17.15-21.15

Utbildningen är tre kvällar, totalt 12 timmar och anordnas av IKSU. Kursen kommer att kräva att du jobbar aktivt med eget arbete mellan utbildningstillfällena då utbildningstiden är komprimerad. Instruktörserfarenhet är en fördel men inget krav.

Kurskostnad 3200 kr, 1600 kr med giltigt IKSU-kort (minst 4 mån)

Anmälan är bindande. I händelse av sjukdom återbetalas 75 % av kursavgiften vid uppvisande av läkarintyg. Om kursen ställs in återbetalas hela kursavgiften. Övriga omkostnader, t ex rese- och boendekostnader, ersätts ej. Inställd kurs aviseras senast två veckor innan kursstart. Läs mer om utbildningen på iksu.se

Vid frågor, kontakta: lovisa.arkhult@iksu.se 090-170826

 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.