Vad är motivation? Vilka är drivkrafterna och vad kan vara hinder för att nå ett uppsatt mål. Du får utforska din motivation för att få syn på dina valmöjligheter.

Hälsa (2) Motivation workshop

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.