Din personliga kod för anmälan till högtidssammankomsten finns på ditt inbjudningskort.

Koden går bara att använda en gång.
Den gäller även medföljande om du vill anmäla sådan. Det måste i så fall ske samtidigt.

Var noga med att fylla i rätt uppgifter.

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 207:e högtidssammankomst måndagen den 28 januari 2019!

Frågor om anmälan besvaras av Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, 08-5454 7712.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.