Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger, speciallärare, logopeder mfl är en tredagars utbildning som syftar till att utveckla din förmåga att hålla i handledning, konsultation och andra samtalsmetoder inom förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.