Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, mfl är en tredagars utbildning för dig som vill fördjupa och utveckla din handlednings-, konsultations- och samtalsmetodik, inom förskola, skola och annan verksamhet där specialpedagoger och speciallärare, mfl är verksamma.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.