En helgkurs i person- och viltspår. Vi riktar in hundens spårintresse på spår vi lagt och jobbar tillsammans mot spårslut. Ni lär er om hundens luktsinne, vindar, underlag, terräng och liggtider.
Spårarbete är ett nöje för förare såväl som hund. Rejält uttröttande för de fyrbenta. Hundens favorit! Passar alla hundar, ifrån bichoner till bullmastiffer! Instruktören har tillstånd från jordbruksverket för användning av animaliska biprodukter i undervisningsändamål, enlilgt artikel 17 (EG) nr 1069/2009


Antal timmar: 6 timmar teori och praktik 
Pris: 1800 kr inklusive kurskompendium, spårmaterial och fika
Plats: Åseda, mer info inom kort 

Datum: 15/6 kl 15:00-18:00, 16/6 kl. 15:00-18:00

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.