Åter dags för en aktivitet riktad till dig som huvudman. Syftet med konferensen är att fortsätta vårt arbete med huvudmannarollen, fördjupa oss i Sparbanksídén och stiftelsens uppdrag. Konfrensen handlar även om kunskapom Swedbank lokalt, regionalt och nationellt.

På huvudmannakonferensen deltar samtliga huvudmän, styrelsen för Sparbanksstiftelsen Norrland, styrelsen för Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse samt inbjudna kontorschefer för Swedbank.

 

 

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.