Hydrotekniska Sällskapets vattendag 2019

Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar produktion

Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem.

Livsmedelsstrategins mål är att öka Sveriges livsmedelsproduktion. Samtidigt ska vi nå den nationella miljömålen. Vilken roll har dräneringen för att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion för nuvarande och kommande generationer?

I en rapport till regeringen påstår Jordbruksverket att de årliga investeringarna behöver bli två till tre gånger större än idag för att åkermarken ska få en tillfredsställande dränering och klara framtida klimat. Hur ska det gå till? Har jordbrukarna råd? Finns det tillräcklig kapacitet hos entreprenörer och rådgivare? Hur ska anläggningarna utformas för att klara både dagens och framtidens krav?

Under åren 2017 och 2018 har vi upplevt ett extremt väder med stora konsekvenser för många växtodlare. Hösten år 2017 gick skörden inte att bärga på stora arealer och sommaren år 2018 var extremt torr. Många pratar om bevattning idag, men vilken roll har dräneringen för att klara torrperioder bättre? Bör vi dränera mer eller mindre?

Detta är några av de frågor som vill diskutera på Vattendagen 2019.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.