IPS står för ”Individual Placement and Support” och är den form av Supported Employment som visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en konkurrenskraftig anställning.


Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp.


Under kursdagarna kommer du att få möjlighet att prova de manualer IPS-metodiken utgår ifrån och grundar sin evidens på. Vi använder IPS-material från forsknings- och utvecklingscentrat Dartmouth Psychiatric Research Center i USA, samt svenskt översatt material ifrån CEPI och Socialstyrelsen. Våra kursledare är utbildade vid Dartmouth PRC, Dartmouth College i USA av bl a Deborah Becker som är en av IPS-modellens grundare.


Kursen innehåller:
•Historik och teori om IPS 
•Samverkan med andra aktörer 
•Samtalstekniker utifrån ett positivt förhållningssätt 
•Att bygga relationer med arbetsgivare 
•Att planera ett fortlöpande stöd 
•Evidens och forskning, både nationellt och internationellt 
•Evidensbaserade verktyget Programtrohetsskalan

Till att visa formulär

MER FRÅN ARRANGÖREN Misa Kompetens AB

IPS Grundutbildning

18 november 2019

Kista

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
13000 SEK

Supported Employment Grundutbildning

17 september 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
13000 SEK

Supported Education Grundutbildning

30 september 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
7750 SEK

IPS Handledarutbildning

21 oktober 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
13000 SEK

Supported Employment - Arbetsgivare

05 november 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
4375 SEK

FIT Grundutbildning

04 december 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
7750 SEK

Liknande evenemang

Connected Insurance Days

06 november 2019

Berlin

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

M3M Property EXPO by ASSET DEALS

25 augusti 2019

Gurugram

Asset Deals

Kostnadsfritt
Free

Baltic Executive Medical Tourism Summit

23 oktober 2019

Jurmala

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

S&OP Excellence Forum: Supply Chain, Demand & forecasting Refined

10 september 2019

Berlin

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340