IPS står för ”Individual Placement and Support” och är den form av Supported Employment som visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en konkurrenskraftig anställning.


Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp.


Under kursdagarna kommer du att få möjlighet att prova de manualer IPS-metodiken utgår ifrån och grundar sin evidens på. Vi använder IPS-material från forsknings- och utvecklingscentrat Dartmouth Psychiatric Research Center i USA, samt svenskt översatt material ifrån CEPI och Socialstyrelsen. Våra kursledare är utbildade vid Dartmouth PRC, Dartmouth College i USA av bl a Deborah Becker som är en av IPS-modellens grundare.


Kursen innehåller:
•Historik och teori om IPS 
•Samverkan med andra aktörer 
•Samtalstekniker utifrån ett positivt förhållningssätt 
•Att bygga relationer med arbetsgivare 
•Att planera ett fortlöpande stöd 
•Evidens och forskning, både nationellt och internationellt 
•Evidensbaserade verktyget Programtrohetsskalan

Till att visa formulär

Liknande evenemang

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340