Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken hösten 2019

 

Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, hösten 2019

Hur kan och bör kollektivtrafiken bli mer innovativ? Utmana dina idéer och lär dig om innovation och förändringsarbete. 

Kursen tar sin utgångspunkt i att skapa balans och överensstämmelse mellan tre olika komponenter  förstående för avnämarnas behov, att organisationens erbjudanden väl matchar dessa behov och att de resurser som används är väl anpassade för just dessa erbjudanden. 

Att driva innovationsarbete är viktigt för kollektivtrafikens fortsatta utveckling och attraktivitet. För att vara framgångsrik krävs en öppenhet för nya samverkansformer och erfarenhetsutbyte mellan akademi och praktik men också för erfarenhetsutbyte mellan organisationer. Utvecklingen av kollektivtrafiken kräver också en bred ansats från många perspektiv som kräver innovation både inom den egna organisationen men framförallt i samverkan med andra organisationer.

Målgrupp: Kurs för innovationsdrivna personer så som projektledare, utvecklare, strateger samt planerare som på ett eller annat sätt arbetar med kollektivtrafik.

Arrangör: Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Föreläsarna kommer främst från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tid och plats:

24–25 sep: Lund/ Omvärldsanalys för innovation 

22–23 okt: Mjölby / Utveckla tjänster och innovation

12–13 nov: Lund/ Strategier och implementering av innovation

3–4 dec: Mjölby / Realisering av organisatoriskt lärande för innovation

21 jan 2020: Stockholm / Projektpresentation och diplomering

Avgift: Kurskostnaden är 29 500 SEK exklusive moms. Kostnad för övernattning vid de fyra första tillfällena är inkluderad i kursavgiften.

Kontaktinformation: Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Anmälan kan dock överlåtas till annan person inom organisationen. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Till att visa formulär

MER FRÅN ARRANGÖREN Lund University Commissioned Education

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för teknik- & matematiklärare åk 7-9, 7,5 hp

01 september 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
Free

International course in hemophilia - from basic to advanced

15 oktober 2019

Scandic Triangeln Malmö, Sweden

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
Free

Arbetsrätt, 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
23750 SEK

Förvaltningsrätt, 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
23750 SEK

Juridisk introduktionskurs, 15hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
23750 SEK

Straff- och processrättslig kurs 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
23750 SEK

Liknande evenemang

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

M3M Property EXPO by ASSET DEALS

25 augusti 2019

Gurugram

Asset Deals

Kostnadsfritt
Free

Baltic Executive Medical Tourism Summit

23 oktober 2019

Jurmala

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

S&OP Excellence Forum: Supply Chain, Demand & forecasting Refined

10 september 2019

Berlin

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

S&OP Excellence Forum: Supply Chain, Demand & forecasting Refined

10 september 2019

Berlin

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340