Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, hösten 2019

Hur kan och bör kollektivtrafiken bli mer innovativ? Utmana dina idéer och lär dig om innovation och förändringsarbete. 

Kursen tar sin utgångspunkt i att skapa balans och överensstämmelse mellan tre olika komponenter  förstående för avnämarnas behov, att organisationens erbjudanden väl matchar dessa behov och att de resurser som används är väl anpassade för just dessa erbjudanden. 

Att driva innovationsarbete är viktigt för kollektivtrafikens fortsatta utveckling och attraktivitet. För att vara framgångsrik krävs en öppenhet för nya samverkansformer och erfarenhetsutbyte mellan akademi och praktik men också för erfarenhetsutbyte mellan organisationer. Utvecklingen av kollektivtrafiken kräver också en bred ansats från många perspektiv som kräver innovation både inom den egna organisationen men framförallt i samverkan med andra organisationer.

Målgrupp: Kurs för innovationsdrivna personer så som projektledare, utvecklare, strateger samt planerare som på ett eller annat sätt arbetar med kollektivtrafik.

Arrangör: Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Föreläsarna kommer främst från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tid och plats:

24–25 sep: Lund/ Omvärldsanalys för innovation 

22–23 okt: Mjölby / Utveckla tjänster och innovation

12–13 nov: Lund/ Strategier och implementering av innovation

3–4 dec: Mjölby / Realisering av organisatoriskt lärande för innovation

21 jan 2020: Stockholm / Projektpresentation och diplomering

Avgift: Kurskostnaden är 29 500 SEK exklusive moms. Kostnad för övernattning vid de fyra första tillfällena är inkluderad i kursavgiften.

Kontaktinformation: Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Anmälan kan dock överlåtas till annan person inom organisationen. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

01 augusti 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för teknik- & matematiklärare åk 7-9, 7,5 hp

01 september 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

International course in hemophilia - from basic to advanced

15 oktober 2019

Scandic Triangeln Malmö, Sweden

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.