Målgrupp: Kurs för innovationsdrivna personer så som projektledare, utvecklare, strateger samt planerare.

Arrangör: Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Samtrafiken, kollektivtrafikbranschens samverkans- och utvecklingsarena. Föreläsarna kommer främst från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tid och plats:

26-27 september i Höör (övernattning ingår i priset)

16-17 oktober i Katrineholm

13-14 november i Höör (övernattning ingår i priset)

4-5 december i Katrineholm

22 januari i Stockholm


Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 27 500 SEK exklusive moms. Kostnad för övernattning är inkluderad under båda träffarna Höör.

Kontaktinformation: Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Anmälan kan dock överlåtas till annan person inom organisationen. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.