Målgrupp: Kurs för innovationsdrivna personer så som projektledare, utvecklare, strateger samt planerare.

Arrangör: Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Samtrafiken, kollektivtrafikbranschens samverkans- och utvecklingsarena. Föreläsarna kommer främst från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tid och plats:

26-27 september i Höör (övernattning ingår i priset)

16-17 oktober i Katrineholm

13-14 november i Höör (övernattning ingår i priset)

4-5 december i Katrineholm

22 januari i Stockholm


Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 27 500 SEK exklusive moms. Kostnad för övernattning är inkluderad under båda träffarna Höör.

Kontaktinformation: Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Anmälan kan dock överlåtas till annan person inom organisationen. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

01 augusti 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för teknik- & matematiklärare åk 7-9, 7,5 hp

01 september 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

International course in hemophilia - from basic to advanced

15 oktober 2019

Scandic Triangeln Malmö, Sweden

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.