Integrationsträningen är ett tillfälle att vidareutveckla dina erfarenheter och insikter från NWTA-helgen, och hjälpa dig integrera dem i din vardag. Den är också träning i att leda och delta i en manscirkel (i-group) - ett kraftfullt stöd för att åstadkomma en långsiktig förändring och samtidigt stödja andra män i deras resor. Integrationsträningen kan för många vara en lika stark upplevelse som NWTA-helgen.

Träningen är kostnadsfri, och vi delar på lokal och matkostnader. Du är välkommen att bjuda in en vän som inte har gått NWTA till denna träning.


The Integration Training is an opportunity to further develop your discoveries and insights from the NWTA weekend, and help you integrate them into everyday life. It is also training in leading and participating in a men's circle (i-group) - a powerful way to achieve  long-term change while supporting other men in their journeys. The training is free of charge, we share venue and food costs. You are welcome to invite a friend that have not done the NWTA.


MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.