Uppdragsutbildning - Lunds universitet-Kliniska vetenskaper Lund, Onkolologi och Patologi 

Kursbeskrivning:

Tack vare stöd av SWELIFE kan vi nu annonsera kursen Klinisk forskning! Kursen riktar sig mot läkare och sjuksköterskor som vill förbättra sina kunskaper, sin medvetenhet och öka sitt intresse för klinisk forskning. Kursens målsättning är att ge allmänna och breda kunskaper om klinisk forskning. Kursen är webbaserad och studierna kan genomföras när det passar den enskilde och dess arbetsbelastning. 

Kursen tar ca 20-25 timmar att genomföra och den kommer att annonseras med en grupp varje termin. Som kursdeltagare får man 3 månader på sig att genomföra kursen, varefter den stängs. 

Kursen innehåller en serie inspelade föreläsningar och tillhörande uppgifter. När alla föreläsningar och uppgifter är slutförda skickas ett intyg till deltagaren. 

För mer information om kursen vad god besök hemsida. 

Datum: 15 september - 15 december 2019

Avgift: 4000 SEK exklusive moms

Anmälan: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 6 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kurstart. Lunds Universitet förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir otillräckligt. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkor.

Kontaktinformation:

Angående kursinnehåll:
Jan Degerfält Telefon:  070 3579 358 jan.degerfalt@med.lu.se  

Angående anmälan:

Ida Burguete Holmgren ida.burguete_holmgren@education.lu.se   

Välkommen med din anmälan!

Med vänliga hälsningar,

Lund University Commissioned Education

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.