Kommunikation och arbete 1: Om kommunikation

Vad är kommunikation? Vi går igenom olika typer av kommunikation. Exempelvis verbal- och kroppslig kommunikation. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.