Kommunikation och arbete 1: Problemlösning

Problemlösning och konflikthantering - Vi pratar om problemlösning och konflikthantering på arbetsplatsen. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.