Vi är två veckor på läger på Storstrand i Öjebyn, där vi tillsammans samtalar kring kristen tro, idrottar, har andakter, musicerar. Sista anmälan: 30 september 2019 via länken nedan. Träffar: Två förträffar under våren 2020 21-22/2, 8-9/5.  Sommarläger  13-28 juni.Konfirmationshögtid: 28 juni 2020. Avgift: 2 900 kr. Tillhör du Piteå eller Norrfjärden församling står församlingen för din lägeravgift. Observera att anmälan måste göras av målsman eller annan närstående vuxen. Ange förälders e-post och mobiltelefonnummer. Det är viktigt att du kontrollerar att dina person- och adressuppgifter blivit korrekt registrerade innan du trycker på "bekräfta". Personuppgifter behandlas i en databas endast för EFS verksamhet, för informations-, medlems-, och kurshantering. Enl PUL 1998:204) Försäkring: För alla läger som arrangeras av EFS Norrbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren, samt till och från lägren. Särskilda behov: För din ungdoms bästa - kom ihåg att vid anmälan meddela om din ungdom har särskilda behov, diagnoser eller allergier av något slag.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.