Vid avbokning senare än två veckor före första kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än sju dagar debiteras hela kursavgiften.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.