Kurs för säker hantering och administrering av cytostatika

{{Evt_name}}

Genom ett nationellt samarbete drivs denna kurs i stora delar av Sverige årligen med ca 350 deltagare och vi kan nu erbjuda den även i syd.

Vi lansera nu en kurs för säker hantering och administrering av cytostatika vid Centralsjukhuset i Kristianstad.  

Kursen är webbaserad och tar ca 25 timmar att genomföra. Kursdeltagaren får en inloggning och tillgång till en serie inspelade föreläsningar och uppgifter. Kursinnehållet har producerats av ledande experter inom respektive område från olika delar av Sverige. Kursdeltagaren skriver svar på uppgifter och de bedöms individuellt av kursledarna. 

Vilken dag som sammankomsten hålls meddelas i samband med antagningsbeskedet. Alla kursmoment ska vara klara och godkända före kurssammankomsten. Det är inte tillåtet att delta i sammankomsten om inte alla instuderingsavsnitt är avklarade. Den enskilde lägger i övrigt själv upp sina studier med hänsyn till sin vardag och arbetssituationen. Kursen avslutas med en ca 3 timmar lång sammankomst vid Centralsjukhuset Kristianstad där speciella frågor avhandlas. 

Kursen består av följande kursmoment:

  • Medicinsk onkologisk behandling
  • Cytostatikas verkningsmekanismer och biverkningar
  • Målstyrd cancerbehandling
  • Arbetsmiljö och arbetsskydd
  • Hantering av cytostatikaavfall
  • Patientsäkerhet vid cytostatikabehandling
  • Administrering av cytostatika
  • Omvårdnad vid cytostatikabehandling 

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner för att vi inte ska utsätta patienter, arbetskamrater och oss själva för hälso- och arbetsmiljörisker. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5 § 22) får cytostatika bara tillredas och administreras av personer som har genomgått särskild utbildning och har kunskaper om möjliga hälsorisker och vet vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.  

Kunskap är receptet för att minimera risker och för en säker miljö för patienter och vårdpersonal. Uppdaterade kunskaper och goda rutiner minskar kontaminering och exponering för cytotoxiska läkemedel i det dagliga arbetet. Ju fler utbildade medarbetare, desto större möjligheter till bättre arbetsmiljö, säkrare cytostatikahantering, trygga patienter, följsamhet till rutiner och föreskrifter, riskanalyser och riskbedömningar på arbetsplatserna.

 

MER FRÅN ARRANGÖREN Lund University Commissioned Education

The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities

12 mai 2020

Lund

Lund University Commissioned Education

16875 SEK

Boka Nu

Arbetsrätt 15 hp Vårterminen 2020

01 januari 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Förvaltningsrätt 15 hp Vårterminen 2020

01 januari 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Juridisk introduktionskurs 15hp Vårterminen 2020

01 januari 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

The ethics of safety - Learning Lab 2, June 8-12, 2020

08 juni 2020

Lund, Sweden

Lund University Commissioned Education

18750 SEK

Boka Nu

Nanosafety, 5 ECTS Credits

21 april 2020

Lund

Lund University Commissioned Education

26250 SEK

Boka Nu

Liknande evenemang

Cirkel-läger 2020

14 juli 2020

Långasjö

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

Onsdagar årskurs 4-6 Alphyddan VT 2020

29 januari 2020

Nacka

Circus Le Fou AB

2195 SEK

Boka Nu

Onsdagar årskurs 8-gymnasiet Alphyddan VT 2020

29 januari 2020

Nacka

Circus Le Fou AB

2195 SEK

Boka Nu

Torsdag akrobatik årskurs 4-6 Alphyddan VT 2020

30 januari 2020

Nacka

Circus Le Fou AB

2195 SEK

Boka Nu

Torsdag akrobatik årskurs 7-gymnasiet Alphyddan VT 2020

30 januari 2020

Nacka

Circus Le Fou AB

2195 SEK

Boka Nu

Torsdag trapets/ring årskurs 7-gymnasiet Alphyddan VT 2020

30 januari 2020

Nacka

Circus Le Fou AB

2195 SEK

Boka Nu

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340