Kurs inför teknisk examination för blivande klippklätterinstruktörer

Kursen riktar sig till dig som anser dig redo att delta på den tekniska examinationen som Svenska klätterförbundet håller den 29-30 september 2018.

Målet med kursen är att gå igenom vissa specifika tekniska moment (utifrån kraven vid teknisk examination), och ge instruktörsaspiranterna (eleverna) feedback på de tekniker de använder och vilka aspekter som är viktiga för ett gott instruktörsskap. Lämpliga övningar inför den tekniska examinationen kommer att beskrivas.

Kurs inför teknisk examination är utformad som en workshop, där deltagarna i förväg får meddela vilka tekniker som de vill prioritera. Instruktören under kursen kommer att gå igenom de delar som flertalet valt att prioritera, samt vissa som hen anser betydelsefulla.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.