Välkommen till en dag för dig som är förtroendevald och som känner att du behöver höja din kompetens. Stiftet erbjuder den här dagen tre baskurser: För barnets bästa, Att vara arbetsgivare och Ansvar för Guds skapelse. Kurserna ger grundläggande kunskap om både ämnet och vilket ansvar du har som förtroendevald.

Du kan välja en eller flera kurser.

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.