MIS tar nu det första greppet runt att utbilda våra medlemmar i området Hållbarhetsrevision. Missa inte det unika tillfället att delta på föreningens första utbildning där vi sätter hållbarhetsrevision på kartan. Vi ringar in hållbarhetsbegreppet, vad revision av området kan innebära, betydelsen av strategier och organisatoriska perspektiv på miljö- och hållbarhetsarbetet.

Plats: Essinge konferenscenter, Stora Essingen
Segelbåtsvägen 15, 112 64 Stockholm, www.essingekonferens.se
(
Vi rekommenderar att du åker kommunalt till konferenscentret. Tvärbanan och Buss 1 stannar precis utanför. Begränsat med parkeringsplatser.)

Föreläsare: Jonas Ammenberg (MIS), Magnus Rignell (MIS) samt ev. andra från MIS styrelse.

Pris: Deltagaravgift – medlemmar inkl. lunch/för och eftermiddagsfika 3.500 kr exkl. moms, icke medlemmar i MIS 5.500 kr exkl. moms, faktureras i samband med anmälan. 
För dig som ännu inte är medlem i MIS, bli medlem och få den lägre avgiften samt första årets medlemskap gratis.
   

Agenda:

08.30 Välkomstkaffe

09.00  Hållbarhetsrevision – vad är det? 

10.00   Miljö- och hållbarhetsstrategiskt arbete: bl a med reflektioner om ledningssystemens och revisorernas roll.

11.00    Hållbarhetsrevision; vanliga revisionskriterier, belägg och avvikelser

12.00   Lunch och mingel

13.00   Organisatoriska perspektiv på miljö- och hållbarhetsarbete: finns den optimala organisationen och hur kan organisatoriska aspekter inkluderas vid revisioner?

14.00   Workshop: vad kännetecknar föredömligt hållbarhetsarbete? Hur kan detta omvandlas till checklistor för revisorer och verktyg för hållbarhetsstrategiska analyser?

15.00   Presentationer från workshop: checklistor och verktyg, tips på frågor, nyckelpersoner att intervjua, etc.

15.45      Avslutning/Summering (16.00 – slut)

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.