I arbetet med bredda MIS och att därmed föra in flera dimissioner av revision genomför vi nu för första gången en utbildning i kvalitetsrevision för våra medlemmar. Vi har glädjen att presentera vår styrelsemedlem Petra Michelsen som kursledare och utbildare. Petra är en mycket erfaren konsult som har mångårig erfarenhet av kvalitetsfrågor inom privata och offentliga verksamheter. MIS ordförande Magnus Rignell kommer också delta i utbildningen och prata om kvalitetsrevisioner i tillverkande miljöer. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.