Linköpings stift brukar efter önskemål återkommande ordna kvällar/halvdagar med rytm och sånger i mindre grupper som fortbildning för alla som sjunger med barn och unga i Svenska Kyrkans verksamhet. Den 15 augusti  utökar vi nu till en hel dag i Vadstena, där vi kan ta emot fler som vill ha inspiration i sång och musik inför en ny termin. Det blir sång, spel på rytminstrument, lekar och rörelser och det blir något för alla.

Under sedvanlig ledning av Anna Gullman, nu med Tommy Lagg och Karin Wall-Källming som  assistenter.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.