MASKIN OCH BRANSCHDAG

på Hässleholmsgården den 11 september 2018 

Branschdagen på Hässleholmsgården, mötesplatsen för grönytefolk

Den 11 september är det återigen dags för Maskin och Branschdagen i Hässleholm. Här får ni som utställare möjlighet att knyta kontakter med anställda och beslutsfattare som representerar kyrkogård-, park- och fastighetsförvaltningar från den södra delen av Sverige.

Branschdagen på Hässleholmsgården är mässan med möjligheter

Mässans utomhusdel ger utställarna utmärkta möjligheter att visa upp sina produkter och mässbesökarna kan testa maskiner och utrustning på de stora gräsytorna, grusgångarna och de hårdgjorda ytorna.

Det finns även plats inomhus för utställare.

I direkt anslutning till utställningsområdet finns bra uppställningsplatser för utställarna, som själva svarar för lossning och lastning av maskiner mm.

Vi har möjlighet att hjälpa er att lossa lättare gods med traktor med pallgafflar.

Möjligheten finns för utställarna att i samband med anmälan beställa lunchpaket som kommer att levereras till er utställningsmonter.

Arrangören kommer att bjuda in personal och beslutsfattare främst från kyrkogårdsförvaltningar, men även park- och fastighetsförvaltningar inom regionen. Utställarna har givetvis möjlighet att bjuda in sina övriga kunder.

MER FRÅN ARRANGÖREN

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.