Årets konferens innebär slutet på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Digitalt först – Smartare miljöinformation. Men det innebär också början för Smart miljöinformation där vi med avstamp i rapporten låter årets konferens blicka både framåt och utåt, med hopp om fortsatt och utökad samverkan kring miljöinformation inom offentlig sektor. 

Temat för årets konferens är Allmänhet och företag som är de främsta målgrupperna för miljöinformation från offentlig sektor. Låt dig inspireras av de möjligheter som finns kring miljöinformation, ta del av erfarenheter om hur andra branscher har gjort sin digitaliseringsresa och delta i diskussioner om hur offentlig sektor kan bidra till innovation och ökat medborgardeltagande

Konferensen vänder sig till organisationer offentlig sektor med ett behov av samverkan om miljöinformation. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.