Moms 2, en allmän översikt av mervärdesskattesystemet kopplat till EG-rätten med inriktning på skattskyldighet, avdragsrätt, beskattningsunderlag och redovisningsregler. En grundlig genomgång görs av regler för mervärdesskatt i bygg- och fastighetsföretag frivillig skattskyldighet för uthyrning av rörelselokal och fastighetsförvaltning. Moms i koncerner med bland annat konsekvenser av omstruktureringar, uttagsregler, aktieägarkostnader samt erhållna koncernbidrag och aktieägartillskott.

När: 2019-10-01 - 2019-10-03

Var: Malmö, kontoret

Lärare: Johan Östholm, Fredrik Rosén 

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.