Välkommen till en temadag om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolan.

Mål
Målet med dagen är att du som pedagog ska få ökade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Dagen ger kunskap om de speciella svårigheter och möjligheter som kan uppstå när det finns barn/ungdomar med NPF i klassrummet. Hur kan man känna igen de olika diagnoserna? Hur ska vi bemöta dessa barn/ungdomar på bästa sätt? Vi får även ta del av praktiska exempel från en NPF-säkrad skola.

Målgrupp
Dagen vänder sig till pedagogisk personal som arbetar i skolan. Andra intresserade är också välkomna.

Innehåll

  • En översikt av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolmiljö
  • Förhållningssätt och bemötande – hur tolka barns/ungdomars beteende i skolan?
  • Anpassningar, inkludering och pedagogiska strategier
  • Samarbete med föräldrar
  • Hur Källbrinkskolan har arbetat med att NPF-säkra sin skola

Föreläsare
Elinor Kennerö Tonner på Källbrinksskolan, grundskollärare, lärarfortbildare och handledare. 
Marie Adolfsson - utbildningsledare Attention Utbildning.
Anders Moberg - egna erfarenheter från skoltiden Attention Utbildning. 

Datum, tid och plats
Tisdagen den 9 oktober 2018, klockan 09.30-15.30. Start 09.00 med fika och registrering. Adress är Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Pris
Ordinarie pris: 2369 kr inkl. moms (1895 exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1658 kr inkl. moms (1326 exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris.I avgiften ingår dokumentation, kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika. 

Erbjudande: Kom3 eller fler ordinarie betalande och få 15% rabatt på hela bokningen (för att rabatten ska gälla, måste bokningen för samtliga deltagare göras på samma anmälningsformulär och ha samma faktureringsadress).

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 25 september 2018. Observera att antalet platser är begränsat.
Det går att avboka din kursplats t.o.m. två veckor innan kursen äger rum. Därefter är din anmälan bindande.

Observera det sista steget med att bekräfta din anmälan nedan. Välkommen!

- rektor 


Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.