I år är det Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland som bjuder in till träff för myndigheterna som arbetar med friluftsmålen. Den 18 . 19 september träffas vi och åker till Lurö i Vänern där vi under två dagar samverkar i frågor som kopplar till friluftsmålsarbetet nationellt och regionalt.

 

Syftet är att nätverken för friluftsmålsarbetet träffas för att utbyta erfarenheter och samordna insatser inom friluftsmålsarbetet.

 

Programpunkter

Friluftstatistik - nya sambandssökningar utifrån behov

Gemensamt budskapsarbete

Folkhälsa barns rörelse

Konsumentverket konsumenttjänstlagen 

Samverkan inom aktuella områden ex. kommunala planer och program 

Länsstyrelserna och myndighetsnätverket har separat programpunkt dag 2 

 

Välkommen! 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.