Välkommen till Nivå C, tre delkurser med rabatt. På C-nivån tränar vi vår medialitet ytterligare och med sikte på mediumskap. Teman C1 Tolkning av medial information, medvetandet, att arbeta med enskilda sessioner på mediumnivå, fysiskt mediumskap & husrensning

Etik och gruppsykologi, att arbeta med gruppseanser på mediumnivå, världsreligionerna C2 

C3 Att leda guidade meditationer och utvecklingscirklar 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.