Nose Work på recept- instruktör vidareutbildning

Vidareutveckling för Nose Work instruktörer

Nose Work på recept 

Utveckling för Nose Work instruktörer med fokus på ”Utmaningar i Nose Work”

Denna kurs riktar sig till dig som vill använda Nose Work som redskap i träning av hundar med ”utmaningar”. Också att få mer redskap till Nose Work kursen som kört fast. 

Tanken grundarna av Nose Work hade var att hjälpa hundar på hundstallen i USA att bygga upp sitt självförtroende så att de kunde adopteras till ett nytt hem. Det var ett framgångsrikt ”recept” så nu har det blivit en fantastik aktivering och tävlingsform runt om i världen. Hunden får använda sitt naturliga sinne, luktsinnet. De får lösa ”problem” och får en rolig aktivitet tillsammans med sin människa.  

Att använda Nose Work som ”recept” till ”problemhundar” har jag själv stor erfarenhet av. 

Tillfälle 1. Blandar vi teori med praktiska övningar.  Under dagen går vi igenom olika ”problem” hur man kan lösa det på bästa sätt, vi har teori kring rädslor, stress, aggression, resursförsver, belöningar, motivation. med mera samt problemlösningasövningar. 

Tillfälle 2. Studiebesök på Hundstallet i Stockholm. Vi kommer att träna NW med hundstallshundarna.

Deltagaren kommer efter avslutad kurs ha fått fördjupade kunskaper i

·       Stressade/rädda/aggressiva hundar i NW

·       Vad gäller på tävling för dessa hundar 

·       Få den omotiverade hunden att vilja söka

·       Problemlösning, miljöutmaningar

·       Motivation

·       Belöningar

·       Beteendelära 

·       Sökövningar/teknik/stegringsplane

Utbildningen omfattar ca 12 studietimmar på utbildningsplatsen, 09:00-16:00 (1 timmes lunch) inkuderat ca 5 timmar på Hundstallet där vi tränar med hundstallshundarna.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är instruktör/lärare i Nose Work och vill utveckla dig inom Nose Work. 

Egenhund: Meddela mig om du vill ha med din hund gång1. Vi kommer träna olika hudar så skriv gärna din hunds egenskaper. Gång 2 på Hundstallet kan din hund inte vara med då inga utomstående hundar tillåts inne på hundstallet. 

Huvudlärare: Lotta Bauer - Läs mer http://hundelska.se/om-oss

 

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340