Laholm 2015-10-20 Inspirationsföreläsning med uppskattade inspiratören inom personlig utveckling Stellan Nordahl. Med exempel från verkliga livet och med kraftfulla redskap för att leda dig själv tar Stellan dig med på en upplevelserik inspirationskväll som kommer göra skillnad i ditt liv. Redan tidigt sattes mycket av ramarna i ditt liv – vad är möjligt och vad är omöjligt, vad är bra och vad är dåligt, vad får man göra och vad får man inte. Sanningar som blivit dina. Det är dags att fundera över vem som är regissör i ditt liv. Idag har du möjligheten att göra andra val! Dina tankar påverkar inte bara hur du uppfattar saker och ting utan de påverkar även sakförhållandena i sig. Tar dina tankar dig framåt eller begränsar de dig? Att träna sin mentala styrka och skapa interna resurser är inte bara en förutsättning för att kunna fatta bra beslut utan också ditt viktigaste verktyg för att uppleva och skapa bra saker och situationer. För ett par år sedan gick Stellan igenom var förälders värsta mardröm - hans dotter dog. Bered dig på att inspireras och beröras i denna föreläsning om att skapa framtiden. Med kunskap, livserfarenhet, stort hjärta och mycket humor ger Stellan dig ny kraft att leda dig själv i glädje, motivation och entusiasm. Pris: 295:- inkl moms (236:- exkl moms) Välkommen! Stellan Nordahl Stellan Nordahl är en engagerande och uppskattad föreläsare i personlig utveckling och ledarskap. Stellan arbetar sedan 2008 som ledarskapskonsult och inspiratör via sitt egna bolag Nykraft AB samt via konsultbolaget Kvadrat. Utifrån egna upplevelser berör och inspirerar han åhörarna i sina föreläsningar, kurser och workshops. Han anlitas ofta av företag och organisationer för att inspirera och engagera i förändrings- och visionsarbete och har även uppdrag som rör kreativitet, teamkänsla och gruppdynamik. Stellan talar ofta kring tankens kraft och hur det egna förhållningssättet förändrar inte bara hur man uppfattar och upplever saker och ting utan också hur sakförhållandena i sig förändras. Stellan visar hur fördelaktiga förhållningssätt och resonemang kan visa vägen. Insikt, medkänsla och ansvar är viktiga delar av ledarskap. Med sin humor, värme och medmänsklighet hjälper Stellan dig på ett enkelt sätt att lotsa rätt och ger dig verktyg att leda, dig själv och andra, med kraft och övertygelse. Han har utvecklat och driver Insiktsfullt Ledarskap – ett ledarskapsprogram som fokuserar på självledarskap och självinsikt som grundförutsättning i ledarskapet. Stellan har en gedigen erfarenhet och teoretisk bakgrund. Han är utbildad civilingenjör i teknisk fysik, civilekonom i nationalekonomi och officer. Stellan har förkovrat sig i entreprenörskap och har stor kunskap kring visionsarbete och förändringsledning. Dessutom är Stellan sedan flera år certifierad hypnotisör och hypnoterapuet och jobbar med mental träning för att stärka individer. Stellan representerar tydlighet, engagemang och omtanke – alla viktiga ingredienser i att skapa delaktighet, motivation samt att leda levande organisationer i mod och glädje. Stellan inspireras av mänskliga möten, naturen, sin familj, sång, toastmasteri och föreningsliv. På Stellans Facebooksida ger han varje dag tips och inspiration kring personlig utveckling och ledarskap - gilla den du också! För ny kraft – titta vidare på www.nykraft.nu samt www.insiktsfulltledarskap.se Du kan även se Stellans konsultprofil på http://www.kvadrat.se/profil/?id=5833 Har du frågor kontakta oss på nykraft@nykraft.nu eller på 0707-482 582

MER FRÅN ARRANGÖREN

Liknande evenemang

Läs mer & boka

The New Warrior Training Adventure October 18-20 2019

18 oktober 2019

Mundekulla

MKP Nordic

4500 SEK

Läs mer & boka

Straff- och processrättslig kurs 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.