Barn och våld

Hur kan vi upptäcka och ta hand om våldsutsatta? Vad kan vi göra för att förebygga övergrepp?

Nina Rung är kriminolog och flitigt anlitad föreläsare. I december kommer Nina till Gotland för att dela med sig av sin kunskap om våld och sexuella övergrepp mot barn. Under en halvdag kommer Nina att tydliggöra vilka konsekvenser övergrepp kan få för barn, hur vuxna kan bemöta barn samt ge exempel på vad vuxna kan göra för att förebygga övergrepp. 

Föreläsningarna är en del i Region Gotlands pågående förbättringsarbete som syftar till att utveckla stöd och behandling till barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld.

Varmt välkommen till en viktig föreläsning!

Mer av: Region Gotland

Pris :  Kostnadsfritt
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2018-12-03 00:00:00 America/Los_Angeles Om våldsutsatthet, föreläsning med Nina Rung 3/12 13-16 För mer detaljer : Ljusgården, Rådhuset Visborg FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.