Barn och våld

Hur kan vi upptäcka och ta hand om våldsutsatta? Vad kan vi göra för att förebygga övergrepp?

Nina Rung är kriminolog och flitigt anlitad föreläsare. I december kommer Nina till Gotland för att dela med sig av sin kunskap om våld och sexuella övergrepp mot barn. Under en halvdag kommer Nina att tydliggöra vilka konsekvenser övergrepp kan få för barn, hur vuxna kan bemöta barn samt ge exempel på vad vuxna kan göra för att förebygga övergrepp. 

Föreläsningarna är en del i Region Gotlands pågående förbättringsarbete som syftar till att utveckla stöd och behandling till barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld.

Varmt välkommen till en viktig föreläsning!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.