Operationsledningsmöte på Såstaholm 23-24 maj 2019 Välkommen att delta i det 12:e operationsledningmötet!normal'>

Vårt preliminära program är spikat. Idéerna är många och vi har som vanligt tagit intryck av fjolårets utvärderingar. Årets program verkar bli riktigt bra!!!

Vi behöver goda förebilder och inspiration till gott och hållbart ledarskap och har bett Carolina Samuelsson om hjälp. Stefan Hauptig föreläser om kultur och förväntningar kring ledarskap vid dagkirurgisk verksamhet.

IT-debatten fortsätter och Peter Graf, VD vid Tiohundra i Norrtälje belyser "Hur vi får med medarbetare på den digitala transformationen inom sjukvården".

Vi har i år bjudit en mycket populär föreläsare Sven-Erik Gisvold för att föreläsa om aktuellt ämne med operationslednings fokus."Mennesket är ingen Toyota". Mötet börjar med att han reflektera över detta. Sven-Erik är professor emeritus  inom Anestesi och Intensivvård med mångåriga forskningsmeriter, tidigare chefredaktör för ACTA och fortsatt medlem i redaktionen. Har en bred klinisk erfarenhet och är fortfarande kliniskt verksam. Han är även styrgruppsmedlem för SSAI-kursen PeriOperative Medicine and Management (PoMM) och är politiskt engagerad i hälsodebatten i Norge.

Styrgruppen för PoMM kommer att redogöra för ämnet, och den högintressanta SSAI-kursen med samma namn. Exempel på hur man implementerar förbättringar i verksamheten kommer att tas upp. Ni kommer också att få höra flera goda exempel från utvecklingsprojekt runt om i landet.

Årsmöte kommer att hållas under torsdagen.

Varmt välkomna och ta gärna med flera personer från din verksamhet. Bjud även med era operatörer.

Som vanligt är antalet platser begränsade. Mötet har de sex sista åren varit fullbokat! 
Först till kvarn OBS! I år finns stora möjligheter att komma redan onsdag kväll till Såstaholm, för er som har långt att resa. Detta att komma kvällen innan har blivit allt populärare de sista åren! 48 rum onsdag kväll  finns att tillgå..

Anmälan sker via länken: https://dinkurs.se/Opledning2019 från och med den 1 februari 2019.

/Styrelsen för SFAI´s delförening Operationsledning

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.