Operationsledningsmöte på Såstaholm 31/5-1/6 2018

Välkommen att delta i det 11:e operationsledningsmötet!

I år har vi bland annat fokuserat på bristen av personal och vårdplatser. Vi vill vinkla debatten mot den perioperativa verksamheten och funderar på hur vi ska hantera personal-  och utrymmesbrist, hur den operativa verksamheten kan utformas för att underlätta den prekära platssituationen på vårdavdelningarna och hur patientsäkerheten påverkas. Pelle Gustafson och Metha Brattwall ger sig in i diskussionen. Mats Olsson föreläser om hur olika generationers beteenden påverkar personalförsörjningen.

Vi halkar åter in på hygienfrågor i en pro-con debatt mellan ÖL Erik Houltz, och Birgitta Lytzy, hygienöverläkare, som båda studerat evidensen bakom dagens hygienriktlinjer.

Ni får höra om medicinsk riskbedömning och optimering av patienter med Sigga Kalman, Anders Holmström och Nicholai Bang-Foss.

Vidare kommer Malin Hofflander att tala om vem som påverkar vårdens IT-lösningar. Michelle Chew fortsätter på tidigare tema om höftfrakturpatienter och Pelle Gustafson visar den reviderde upplagan av checklistan för säker kirurgi och dess betydelse i ljuset av ny SPOR-statistik presenterad av Björn Holmström.  

Varje år får utvecklingsprojekt och goda exempel från olika delar av landet höga betyg i utvärderingen och vi uppmanar er att bidra med förslag som kan inspirera oss andra.

Varmt välkommen och ta gärna med flera personer från din verksamhet. Vi önskar även att fler operatörer ska delta.

Även om antalet platser är utökade finns en viss begränsning vad gäller boendet. Först till kvarn...

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.