Den här utbildningsdagen riktar sig till personal inom LSS verksamheter och handlar om grunderna i palliativ vård och hur god vård, omsorg och omvårdnad kan ges vid vård i livets slutskede. Målet med dagen är att ge grundläggande kunskap, förståelse och beredskap att möte den sjukes och närståendes behov vid vård i livets slutskede.

Mer av: Betaniastiftelsen

Pris :  1425 SEK
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2019-02-15 00:00:00 America/Los_Angeles Palliativ vård för personal inom LSS-verksamhet (Piteå) För mer detaljer : Piteå Nolia City Konferens FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.