Kursperiod: 18-20 september 2019. Sista dagen avslutas kursen kl 15

Denna kurs tar sin utgångspunkt i hur vi framgångsrikt kan planera för hållbar tillgänglighet*, snarare är mobilitet, genom god och effektiv stads- och trafikplanering. Kursen har ett internationellt perspektiv, men med ett stort fokus på hur vi kan arbeta här i Sverige utifrån ett antal nya perspektiv. 

Planerare och politiker behöver arbeta utifrån nya tillvägagångssätt för att planera staden och trafiksystemet på ett integrerat sätt så att hållbar tillgänglighet, snarare än mobilitet (särskilt med privat bil) uppnås.

Att närma sig planering utifrån att uppnå tillgänglighet snarare än mobilitet ger upphov till flera utmaningar för praktiker.  Sedan 2000-talet finns en ny generation av verktyg för att studera och planera för tillgänglighet som gör det möjligt för praktiker att möta dessa utmaningar.

Syftet med kursen är att visa hur vi framgångsrikt kan planera för hållbar tillgänglighet genom stadsplanering och effektiv trafikplanering.

Kursen bygger på ett interaktivt erfarenhetsutbyte. Den kommer att innehålla en blandning av föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar och fältbesök. Internationella exempel kommer att tas upp, men tillämpning kommer att vara på lokala fallstudieplatser vilka kommer att ligga till grund för tillgänglighetsanalyser som görs i kursen.

Kursen ges på engelska. 

Målgrupp: Kursen passar framförallt dig som arbetar med stadsutveckling eller trafikplanering på kommuner. Kursen kan också ge nya insikter och idéer för dig som arbetar vid en kollektivtrafikmyndighet eller på annan del av en region, på Trafikverket eller Boverket eller som konsult.

Kursperiod: 18-20 september 2019. Sista dagen avslutas kursen kl 15.

Plats: Undervisningen sker i K2s lokaler i Lund.  

Sista anmälningsdag: Anmälan fram till den 16 augusti 2019. Anmälan är bindande.

Villkor: Vid för få deltagare kan kursen komma att ställas in. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 11 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår priset.

* Tillgänglighet i denna kurs är det vidare begreppet tillgänglighet, möjligheten att nå relevanta målpunkter och inte tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.   

Kontaktinformation: Innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, tel: 0705-09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se.
Anmälan: Jessica Hansson, K2 och Lunds universitet, på 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se

For course information in english

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

01 augusti 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för teknik- & matematiklärare åk 7-9, 7,5 hp

01 september 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

International course in hemophilia - from basic to advanced

15 oktober 2019

Scandic Triangeln Malmö, Sweden

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Förvaltningsrätt, 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.