I denna kurs från Matematikcentrum vid Lunds universitet erbjuds du som deltagare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument, samt ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet.

Målgrupp: Matematiklärare i gymnasieskolan och matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kursstart: Kursen startar hösten 2018.

Studietakt: Kvartsfart (25%). 

Kursens nivå: Kursen ges på grundnivå.

Undervisningsform: Kursen ges som distansundervisning med campusförlagda närträffar. Mellan närträffarna arbetar deltagarna självständigt samt kollegialt beroende på moment. 

Mer information om kursen, inklusive innehåll och lärandemål hittar du här

Din chefs godkännande: En epost kommer att skickas till din chef så att hen kan godkänna att du deltar i kursen.

Pris: Kursen finansieras av Skolverket. Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Kontakt och frågor om kursen: Malin Pahlmblad, projektkoordinator, Lund University Commissioned Education, malin.pahlmblad@education.lu.se 

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.