En fortsättningskurs för dig som vill komma vidare i kreditbedömning genom att analysera och tolka årsredovisningar, använda nyckeltal och bedöma kassaflödesanalys framåtriktat. Att inte bara förstå de övergripande sambanden utan även detaljerna i en årsredovisning är helt avgörande för att korrekt kunna bedöma lönsamhet och återbetalningsförmåga som leverantör eller inköpare.

Mål:
Deltagaren ska efter att ha genomgått kursen självständigt kunna analysera ett företags finansiella ställning med hjälp av resultaträkning och balansräkning samt kassaflödesanalys. Deltagaren får lära sig att ställa rätt frågor och tolka svaren.

Ur kursens innehåll:
- De 6 viktigaste nyckeltalen, gör snabba bedömningar och se trender
- Resultaträkningen, hitta det riktiga resultatet
- Balansräkningen, upptäck manipulerade tillgångar och skulder
- Kassaflödesanalysen, förstå varför vinsten är bra men bankkontot tomt
- Grunder i att upprätta en kassaflödesanalys, både historiskt och framåtriktat
- Koncernen, visar hur det egentligen går
- Nyckeltal, grunderna i att tolka nyckeltal, branschvärden, tumregler
- Förstå värdering av goodwill, pågående arbeten, varulager och andra svåra poster
- Sambandet mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
- Nya redovisningsregler 2005-2014 - IFRS, BFN, K1, K2, K3 - vi reder ut begreppen
- Ställ rätt frågor och tolka svaren, tips och råd från en revisor
- Övningar, praktikfall, exempel och lärdomar från verkligheten

Målgrupp:
En fortsättningskurs som vänder sig till dig som är kundansvarig i bank och löpande gör kreditbedömningar. Förkunskap motsvarande kurser "Läsa och förstå årsredovisningar" rekommenderas för att få ut maximalt av kursen. 

I kursavgiften ingår kaffe och lunch samt dokumentation.

Tid: 2018-03-22, kl 09:00 - 16:30
Plats: Mazars SET, Mäster Samuelsgatan 56, 5 tr, Sthlm

Avanmälan: Vid avanmälan senare än en vecka före kursdatum debiteras 50% av deltagaravgiften.

Var, hur och mer...

Hitta hit

{{eventDesc.company.company_name}}
{{eventDesc.company.company_adress}}, {{eventDesc.company.company_zipcode}}, {{eventDesc.company.company_city}}

Kontakta oss

{{eventDesc.company.company_inv_ref}}
{{eventDesc.company.company_phone}}

MER FRÅN ARRANGÖREN {{eventDesc.company.company_name | uppercase}}

{{eventlist.event_name}}

Läs mer & boka

{{eventlist.event_name}}

{{ 'ConvertableLongDate'|translate:{date:eventlist.StartDate} }}

{{eventlist.event_place_city}}

{{eventlist.company_name.split('<')[0]}} {{eventlist.company_name}}

Kostnadsfritt
{{eventlist.event_Price}}

Liknande evenemang

{{eventlist.event_name}}

Läs mer & boka

{{eventlist.event_name}}

{{ 'ConvertableLongDate'|translate:{date:eventlist.StartDate} }}

{{eventlist.event_place_city}}

{{eventlist.company_name.split('<')[0]}} {{eventlist.company_name}}

Kostnadsfritt
{{eventlist.event_Price}}

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.