Välkommen till en dag med nytänkande!

Enligt kyrkostyrelsens beslut ska handlingar som ska registreras även klassificeras, enligt gällande klassificeringsstruktur för respektive enhet (SvKB 2016:6) fr o m årsskiftet. Det finns tre klassificeringsstrukturer inom Svenska kyrkan, en för varje nivå.

Det nya moderna sättet att registrera handlingar gör arbetet lättare att förstå, eftersom registreringen (och framöver även arkiveringen), utgår ifrån verksamheten och dess processer.

Här får du information och tips på hur du på bästa sätt löser uppdraget i din församling/pastorat! Vad ska man tänka på? Hur ska man förbereda sig för detta? Tid för diskussioner i mindre grupper, runt klassificeringsstrukturen!

Utöver detta informeras om det senaste inom GADD-projektet samt om kommande beslut från kyrkostyrelsen.

Mer av: Linköpings stift

Pris :  Kostnadsfritt
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2018-02-27 00:00:00 America/Los_Angeles Registrering enligt det nya moderna sättet! För mer detaljer : Vårdnäs Stiftsgård FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.