I nästa steg anmäler du dig till kurs i religionspedagogik 1, inriktning mot konfirmandarbete (7,5 hp). Startseminarium är den 2-3 oktober, kursen pågår sedan under hösten 2019 och våren 2020. Glöm inte att skriva vilken enhet du tillhör (församling/pastorat).
Observera även att anmälan är bindande.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.