Revision 2, kursen är en fördjupning på Revision I och du lär dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Efter den här kursen har du fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.

När: 2019-11-17 - 2019-11-22

Var: Torekov, Sverige

Lärare: Lisette Bengtsson, Maria Tellström 

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.