Revision 2, kursen är en fördjupning på Revision I och du lär dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Efter den här kursen har du fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.

När: 2019-09-15 - 2019-09-20

Var: Paris, huvudkontoret

Lärare: Helene Sjöström, Bengt Skough, Nils Albertsen 

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.